סרטון תדמית שיווק לאירופה וארה״ב לחברה המיטולוגית מקיבוץ שדה בוקר
המייצרת פתרונות הדבקה