עדן מיכאל הנדסה

סרטון אנימציה שהופק עבור עדן מיכאל הנדסה,
משרד אדריכלות ותכנון קונסטרוקציה